Sverige kommer inte att klara detta – vi måste ha en plan B

De negativa följdverkningarna av Sveriges strategi att befolka landet med i hög grad bidragstagande och lågkompetenta människor ifrån tredje världen blir allt mer påträngande. Alla delar av samhället påverkas sedan ett antal år i grunden av Sveriges markant förändrade demografi. Etablissemang och politisk ledning förnekar dock fortfarande att det skulle röra sig om ett strukturellt och strategiskt jättemisstag. Istället försöker man allt mer ansträngt att upprätthålla det narrativ där problemen handlar om den klassiska avvägningen mellan samhällelig höger och vänsterorientering. Den salongsfähiga “höger”oppositionen har avancerat något längre och låter numera regelbundet meddela att de är upprörda över regeringens handfallenhet i att hantera de negativa effekter av annorlunda kultur och kroniskt lågt humankapital som massinvandringen fört med sig. Några förslag för att få Sverige tillbaka i hållbarhet har de dock inte, även ifall de själva verkar tro (eller intala sig) det. Dessutom försöker de lura i väljarna placebon.

Sammantaget är den demografiska förändringen genom storskalig introduktion av människor ifrån tredje världen så omfattande och växande att det skulle krävas extrema åtgärder av en karaktär ingen demokrati vill kännas vid för att återbalansera Sverige. Detta faktum vill det boulevardliberala etablissemanget av naturliga skäl inte kännas vid, då det skulle implicera att de kommer att vara oförmögna att leda Sverige även i framtiden. Med SD:s sannolika valvinst 2022 och därmed bildade “konservativa” regering lär saker dock röra sig i rätt riktning. Pådrivet av SD, med M och KD i mer eller mindre motvilligt och förvirrat släptåg. Vi kan dock räkna med att konstellationen inte kommer att klara av mer än att skrapa lite på ytan av det enorma problemkomplex M och S introducerat i Sverige. Till detta kommer det tämligen omfattande gardet av GAL-tyckare, mediefolk och tillhörande politiker, som kommer att upprepa talepunkten att asylmångfalden är en framgång ända fram till gravkanten, och därmed underminera varje potentiellt framsteg. Sedan har vi förstås också den allt mer aktiva asyldiasporan som tar större plats, i egenintresse framställer Sverige som en allemansrätt och blåser upp sin egen fantastiska betydelse för Sveriges fortsatta existens.

Denna diaspora är idag av betydande storlek. Den utgör runt 20% av dem som uppehåller sig i landet. Bland unga är andelen betydligt högre. Detta gör diasporan till en viktig väljargrupp för främst S, varför vi inte lär få se några åtgärder som kan uppröra gruppen från S-håll under mycket lång tid, troligen aldrig. Och den bistra sanningen är, som jag kontinuerligt påpekat i över fem år nu, att det enda som kan rädda Sverige långsiktigt som en fungerande västerländsk och skandinavisk stat, är storskalig återvandring av människor med asylbakgrund. Allt annat kommer inte att åstadkomma mer än förändringar på marginalen.

Då behöver man fundera över hur sannolikt det är att det nuvarande svenska etablissemanget och dess framtida varianter kommer att mäkta med att se till att minst 90% av dem med asylbakgrund permanent lämnar Sverige. Efter att ha spenderat flera år med frågor kring massinvandringen är min bedömning att den sannolikheten är nära noll. Det kommer helt enkelt inte att finnas någon majoritet för det statsmannaskap, mod och styrka som skulle krävas för att genomföra storskalig återvandring. För många krafter skulle sabotera, bråka och vika sig för att det skulle materialiseras.

Följden är att Sverige dessvärre kommer att fortsätta sin resa utför, långt in i framtiden. Landet kommer alltså inte att vara en dräglig plats för Sverigevänner och deras efterkommande, och vi behöver därför utvärdera vilka alternativen för ett någorlunda gott och svenskt liv är. Efter att ha ägnat detta tämligen mycket tankearbete under det senaste året eller så är min uppfattning att det minst dåliga alternativet för oss är att långsiktigt agera enligt principen “omgruppera och konsolidera”. Detta innebär att vi förflyttar fokus och mål för vårt arbete ifrån det kakafoniska Sverige som helhet, till en avgränsad geografisk yta, där vi i kraft av stort mantal kan ta den administrativa och på sikt strategiska ledningen. Ett på flera sätt lämpligt område för denna konsolidering är centrala Skåne och västra Blekinge, som har en lång tradition av skandinavisk patriotism, frisinne och handlingskraft.

Av de enskilda kommunerna i regionen är Hörby intressant som startpunkt, då den redan idag har en mycket stor representation av Sverigevänner. I kommunvalet 2018 fick SD hela 35,3%, vilket var högst i landet. Kommunen har bara drygt 12000 röstberättigade, så en inflyttning av ca 7000 Sverigevänner skulle ge SD et al. en stabil egen majoritet i kommunfullmäktige.

Figur 1

På samma vis kan man förfara i flera andra kommuner i regionen. Med relativt måttlig inflyttning av Sverigevänner kan regionen därefter styras politiskt av dem. Med Hörby som startpunkt och därefter grannkommuner kan man realisera ett expanderade mönster. Med detta förfarande skulle ett större antal angränsade kommuner kunna styras av Sverigevänner. Se figur 2 för hur regionen skulle kunna se ut säg runt 2040.

Image
Figur 2

Den egna majoriteten regionens kommuner skulle användas för att maximera det patriotiska utfallet utefter vad det relevanta tillståndet i Sverige för tiden tillåter. Vi ser redan idag början till detta i främst Staffanstorp, Skurup och Sölvesborg. Den allmänna strategiska inriktningen skulle vara att maximera främjandet av den svenska nationen och därtill kopplad skandinavism och klassisk västerländsk kultur i stort. Företeelser som motarbetar detta skulle dämpas. Förbud mot utomeuropeisk kulturell och religiös verksamhet osv. skulle införas och för dessa aktiviteter hänvisas till det övriga Sverige. Det handlar alltså inte om att eliminera, utan om att förflytta sådan verksamhet ut ur regionen. För detta skulle man kunna arbeta med att hitta gemensamma lösningar som är någorlunda acceptabel för alla inblandade.

Givetvis kommer dylikt förfarande att stöta på hårt motstånd ifrån de inbitna mångkultursförespråkarna i Sverige, men vi kan samtidigt räkna med att motståndet emot handgripliga och extraordinära åtgärder kommer att minska vartefter tillståndet i Sverige blir alltmer desperat. M och KD lär inte göra något större motstånd om 10+ år, så i de perioder när de sitter i den svenska regeringen bör regionen kunna avancera sin policy utan dramatiskt motstånd ifrån Stockholm. Dock bör vi förvänta oss perioder med större motstånd emot regionens “separatism”, men detta får hanteras med ökade resurser, diplomati och strategi.

På längre sikt kan vi alltså räkna med att Sverige blir alltmer försvagat och kaotiskt. Det innebär att den svenska staten kommer att bli alltmer upptagen och ansträngd av att hålla landet flytande, och statens förmåga att invända emot regionen av Sverigevänliga kommuner bör successivt bli mindre. Samtidigt blir regionen starkare och mer framgångsrik efterhand, i takt med att fungerande skola, näringsliv, infrastruktur, social enighet osv. ger utdelning. På lång sikt, säg om 40+ år, är det inte osannolikt att Sverige utvecklats till en definitiv säkerhetsrisk för norra Europa, och det kan bli aktuellt med diverse säkerhetsåtgärder emot Sverige från åtminstone grannländernas sida. I det skedet kan den Sverigevänliga regionen, till skillnad ifrån Sverige, utgöra en stabil partner gentemot grannländerna, och vi kan knyta närmare kontakter på alla relevanta områden.

I det långa perspektivet skulle alltså regionen fungera som ett friskt och harmoniskt habitat för att bevara, odla och utveckla den svenska kulturen samtidigt som ett starkt nordiskt samhälle byggs och kontakter knyts. Målet är att genom kompetens och visdom bygga ett samhälle i världsklass, där vi kan mäta oss med de bästa i samtliga kategorier: kunskap, näringsliv, infrastruktur, livskvalité, styrka osv. En avgörande effekt av detta blir att när det svenska förfallit och glömts bort av de misshandlade framtida generationerna i Sverige, har det bevarats och odlats i den Sverigevänliga regionen, som då troligtvis kommer att bestå av några miljoner svenskar.

Detta ger förutsättningar för att när den dagen kommer bemöta och ta itu med det sönderfallna och kaotiska Sverige. I samarbete med exempelvis NATO eller en framtida sammanslutning av europeiska länder kan den Sverigevänliga regionen bli ledande i arbetet med att återstabilisera Sverige. Det skulle exempelvis kunna ske genom att gå in och ta över förvaltningen av Sverige ifrån den troligtvis korrupta och söndriga ledning som styr Sverige om säg 60-80 år. Alternativt kan man ge stöd till de konservativa och Sverigevänliga etablissemang som fortfarande finns i landet, så att de med regionens hjälp kan ta över styret av landet. Därifrån kan processen inledas att återbörda Sverige till den svenska nationen och att läka 100 år av vansinne. Detta skulle ske genom ett humant och generöst projekt att utvandra de människor som ankommit Sverige genom det illegitima asylmassinvandringssystemet, vilket då skulle röra sig om efterkommande i flera generationers led.

Sammanfattningsvis tror jag att vi behöver förlika oss med att det kommer att ta minst runt 100 år för att återställa Sverige till Sverige, och att ovanstående strategi är den minst dåliga för att åstadkomma det.

Ge gärna era kommentarer, reflektioner och idéer nedan.

/Fredric Morenius

Advertisement

12 thoughts on “Sverige kommer inte att klara detta – vi måste ha en plan B”

  1. Innan jag började läsa så undrade jag varför Karlskrona var utanför linjen men sen förstod jag. Ja vi kan ta tillbaka gamla Skåneland det skulle bli närmare 5 miljoner människor där och det är lika många som i Danmark, vad som är problematisk är ju då Rosengård hur det skulle hanteras?

   Like

 1. Nato? Men det är ju Natos och USA:s krig som till stor del lett till dessa migrationsströmmar! Sverige måste nog på egen hand slänga ut invällarna Nato är bara globalisternas krigsmaskin och vilka är det som vill att EU överflödas med migranter från Mellanöstern och Afrika? Svar: Globalisterna.

  Liked by 2 people

 2. Äntligen börjar diskussionen om att separera! Men att “återerövra” Sverige får nog gå till på annat sätt, som redan nämnts i tidigare kommentar arbetar legosoldats armen NATO för det internationella brottssyndikatet varav Erdogan är en stor medlem, och om ingen annan motsätter sig att vi börjar kasta ut dem muslimska kolonisatörerna lär åtminstone han göra det, han har ju arbetat så hårt med att skapa vägar in i EU åt alla kolonisatörer och uppmuntrar aktivt alla muslimer i EU att skaffa så många barn som möjligt. Betänk även att NATO för ett tag sedan hade krigsövning i Norge där scenariot var att anfalla Skåne och utplåna nazistledare! Även om vi inte är nazister så är ett sådant betitlande dels en öppen krigsförklaring och dels en krigsstrategi där ingen kommer att hjälpa oss eftersom ingen kommer att motsätta sig utplåning av dessa ondskefulla fantasi varelser som titeln nazist har kommit att representera.

  Det är dags att börja tänka i banorna om suveränitet och hur statsskicket ska se ut i en ny suverän nation. Om Sverige skulle brinna ner till grunden och vi kan återerövra det helt på egen hand kanske vi kan fundera på att så göra, men tills dess att så sker säger jag glöm Sverige den sagan tog slut för länge sedan. Vi vill dock undvika att begå samma misstag ännu en gång, låt oss aldrig någonsin igen ens fundera på en representativ demokrati, det överlägset sämsta statsskicket genom tiderna!
  Utan inflytande över lagstiftning och samhällsbygget är du helt utelämnad åt ditt öde, att var fjärde år få lov att rösta på en kandidat som representerar ett utländskt brottssyndikat som helt öppet och ogenerat uttrycker sin vilja att förinta dig är inte värt ett skit! Genom massmedia har dom kontroll över röstboskapet och hindrar effektivt att någon som inte representerar deras egna intressen någonsin tar plats i riksdagen. När Ulf Kristersson gick på hemligt möte med brottssyndikatets representanter, det ökända årliga Bilderberg mötet, på vägen dit blev han upptäckt av en Youtube kille som anmärkte på att så som dem betedde sig kunde man nästan tro att dem representerade Bilderbergarna och inte folket, varpå Kristersson kallt klämde ur sig “välkommen till verkligheten”. Det är möjligt att han inte trodde att han talade högt nog för att det skulle fångas på film, men han kan uttrycka sig på detta vis i god tro om att SVT eller annan massmedia aldrig någonsin skulle få för sig att visa videoklippet i fråga eller än mindre ställa några frågor om uttalandet!

  Vi behöver ett nytt statsskick! Jag föreslår en konstitutionell republik med direkt demokrati inslag, där lagar kan stiftas genom folkinitiativ med folkomröstning av dem som givits rösträtt, så länge lagen ifråga inte strider mot konstitutionen. Och rösträtt ska inte automatiskt ges till alla medborgare, det bör förtjänas på något vis av dem som uppvisat tillräckligt ansvarstagande eller besittande av stor kunskap och har trovärdig moralisk karaktär.

  Därutöver måste vi fundera på självförsörjande och byteshandel med andra länder, vad som händer om vi bojkottas av det internationella brottssyndikatets monopol pengasystem. Vi hade behövt en internationell e-valuta med kompletterande lokala valutor som kan få fysisk form såväl som digital. Vi kan leda vägen för resten av världen, hela västvärlden är under attack från samma brottssyndikat, och även dem länder som stora utvandringar sker ifrån, istället för att flytta till ett annat land borde alla länder som ej fungerar dela upp sig själva, vi vill inte leva på samma sätt, och det är därför vi har olika nationer, det handlar inte om gränsdragning för att någons hudfärg är annorlunda, det handlar om att bygga ett samhälle fredat från fiender till ens kultur, vårt sätt att leva. Multikultur är vad du har när du har multipla nationer, olika grupper som vill leva på helt olika sätt inom en och samma nation är inte multikultur, det är ett recept på inbördeskrig!

  Like

 3. 1. Sverige har ingen plan B.

  2. Svenska väljare är i särklass sämst på att förutse vad man får för politik via röstsedeln. Annars hade detta märkts i opinionsundersökningarna. Jag säger därför som Alexander Bard: Det enda svenska folket bryr sig om är vad som är INNE och UTE.

  3. Om det överhuvudtaget ska ske till någon samhällsförändring, så lär det inte ske via den parlamentariska vägen är jag rädd. Och så långt vet jag överhuvudtaget inte om vi någonsin är benägna att gå.

  Like

 4. Trevligt att du också kommit till samma slutsats! S kommer dock aldrig släppa Scania utan strid när det är helt uppenbart att ni är deras mjölkko.

  Det är bättre att dela hela Sverige i vänster och höger från början. Visst blir det jobbigt när halva befolkningen får flytta, men folk flyr redan från de utsatta områdena som brer ut sig som en svampinfektion. Vissa flyr redan från landet och det är ännu fler som funderar i de banorna. När det går över en viss gräns så går det fort att skapa ett Svenezuela. Det blir en nedåtgående spiral.

  De till vänster bosätter sig i vänsterSverige och borde bli så glada att slippa alla “rassar” till höger om C, men de gillar inte idén. De vill hellre att vi lämnar landet. Varför skulle vi göra det. Det är vårt land också.

  HögerSverige blir ungefär som ditt Scaniaförslag. Vi kommer inte försörja några bidragsberoende migranter. Vi vill inte heller ta emot de som inte vill bli svenskar utan anser att vi ska bli som den kultur de kommer från. Kriminella från utlandet utvisas oavsett ålder. Är det barn under 18 år kan föräldrarna följa med. Islam är inte religion utan ett system inkluderande egna lagar, kultur, ekonomi, mm inpackat i en religiös förpackning. Tyvärr är det systemet inte alls kompatibelt med västvärldens frihetsideal. Därför har inget land i EU lyckats integrera dem. Vilket land i världen har?

  När det gäller elförsörjningen får vänsterSverige sina älskade vindsnurror och hälften av vattenkraften. HögerSverige tar kärnkraften och hälften av vattenkraften.

  När vänstern sedemera upptäcker vilken egenskapad misär de hamnat i kommer de försöka stjäla av högern. Det gäller att ha ett starkt försvar!

  Ett problem är att det ständigt föds nya generationer med både vänster och högermänniskor. Vänstern skapar gärna 1984-samhällen så de är immuna mot högerfolk.

  I högerSverige får man sätta ett förbud mot vänsterpartier i 20 år. Under den tiden reformeras demokratin så att valet blir öppet. Du anmäler vilket parti du vill ha. Du betalar skatt till partiet och partiet ger dig välfärd. Gemensamma delar, tex vägar får vardera partiet bidra till efter ö.k. eller eget tycke. Partiets rösträtt i tex ett vägverk är proportionellt till andelen satsade pengar de senaste 10 åren till vägverket.

  Det systemet försäkrar att framtida samhällsförstörande eller ineffektiva partier utplånar sig själva. Även diktatoriska partier som S kan inte styra de 49% som inte vill ha deras diktatur. De får inte deras skattepengar.

  Något återförenande tror jag inte på. Snarare är det bättre att framtida generationer får se ett avskräckande exempel på vad vänsterpolitik leder. Om de älskar vänsterSverige kan de alltid ansöka om att få flytta dit.

  Blir det problem? Ja, det blir det. Men det löser problem också.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: